Veiklos tikslai

Vienyti narius bendrai veiklai padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti asociacijos...

Plačiau...

Veiklos sritys

Visuomeninė, švietimo, tiriamoji veikla, interesų atstovavimas, kooperacijos steigimo paslaugos...

Plačiau...

Narystė

Asociacijos nariais gali būti Akmenės rajono juridiniai ir fiziniai asmenys, veikiantys visose gamybės ir paslaugų srityse...

Plačiau...