Naujosios Akmenės verslo centras-įkurtas Akmenės rajono verslininkų asociacijos dėka. 

Vienas iš pagrindinių verslo centro tikslų-įgyvendinti projektą "Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektų kompetencijų ir konkurencingumo didinimas  08.6.1.-ESFA-T-927-01-0113"

* Projekto tikslas - Skatinti ekonominį užimtumą Naujojoje Akmenėje.

* Projektu siekiami rezultatai: įgyvendinus projektą bus suteikta konsultavimo, mokymo ir informavimo paslaugų 150 jauno verslo subjektų atstovams ir darbuotojams bei paruošti 20 savanorių mentorių, teiksiančių praktinės konsultacijas tikslinės grupės atstovams.  Projekto vykdymo metu bus  suorganizuota 48 dienos mokymų verslo tematika,  suorganizuota 3 renginiai „N. Akmenės verslo dienos",  suorganizuoti 6 gerosios patirties vizitai savanoriams  mentoriams.

* Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.